Ako sa nabiť?

Postup registrácie nového zákazníka:

 • Registrácia nového užívateľa na stránke app.ejoin.eu/registration
 • Po vytvorení registrácie Vám príde potvrdzujúci email.
 • Po potvrdení emailovej adresy budete presmerovaný na stránku s dočasným PIN kódom. Následne PIN kód bude slúžiť ako autorizácia pri nabíjaní elektrických vozidiel na ejoin nabíjacích staniciach.
 • Zhruba do 10 dní od registrácie a overenia Vášho telefónneho čísla Vám bude zaslaná nabíjacia RFID karta ejoin, ktorou sa prihlásite na ktorejkoľvek našej nabíjacej stanici ejoin. Získanie karty je bezplatné.

Návod na používanie nabíjacej stanice:

AC stanica

 • Zapojte nabíjací kábel do vozidla.
 • Na klávesnici nabíjacej stanice stlačte ľubovoľnú klávesu.
 • Na klávesnici nabíjacej stanice stlačte ľubovoľnú klávesu.
 • Následne si šípkami hore/dole zvoľte spôsob platby a znova potvrďte klávesou OK.
 • Pri autorizácii kartou RFID priložte kartu.
 • Pri autorizácii PIN kódom napíšte kód a potvrďte klávesou OK.
 • Nabíjacia stanica inicializuje nabíjanie a na displeji sa zobrazí čas nabíjania a informácie o nabíjaní.
 • V prípade nabíjacej stanice s viacerými konektormi, druhý zákazník zopakuje body 1-5 a nabíjanie bude spustené.
 • Nabíjanie zrušíte pomocou príslušného tlačidla vo Vašom vozidle alebo na kľúči.

DC stanica

 • Vyberte druh konektora, ktorý chcete použiť na nabíjanie.
 • Zapojte konektor do vozidla.
 • Zvoľte spôsob autorizácie.
 • Pri autorizácii kartou RFID priložte kartu a nabíjanie sa spustí.
 • Pri autorizácii kódom zadajte kód a potvrďte.
 • Nabíjacia stanica inicializuje nabíjanie a na displeji sa zobrazí čas nabíjania a informácie o nabíjaní.
 • Nabíjanie zrušíte pomocou príslušného tlačidla vo Vašom vozidle alebo na kľúči.